skip to Main Content
85 721 90 40 info@www.ceenetwork.eu

Tarpvalstybinis ankstyvojo vaikinimo tinklas buvo sukurtas kaip projekto dalis Nr. LT-PL-1R-106 „Cross-border early education network“ („Ikimokyklinis ugdymo tinklas abipus sienos“) pagal Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimo programą (INTERREG VA). Šis projektas apibrėžia tinklo sukūrimo principus ir jo veiklos tikslus, kurie sutampa su projekto tikslais.

Kuriamas Ikimokyklinio ugdymo tinklas abipus sienos padės įgyvendinti pagrindinį projekto tikslą – „gerinti gyvenimo kokybę skatinant ir teikiant aukštos kokybės ikimokyklinio ugdymo paslaugas Lietuvos – Lenkijos pasienio teritorijoje”. Tiesiogiai įgyvendinamas teminis tikslas „Bendradarbiavimo abipus sienos stiprinimas ikimokyklinio ugdymo srityje“ taikant šias veiklas:

  • Vietos valdžios, ugdymo įstaigų, nevyriausybinių organizacijų ir vietos bendruomenės naujų bendradarbiavimo abipus sienos formų kūrimas siekiant remti ikimokyklinį ugdymą,
  • Ikimokyklinio ugdymo klausimų įtraukimas į politikos abipus sienos formavimo ir sprendimų priėmimo procesą
  • Švietimo sistema pasienyje suinteresuotųjų šalių įtraukimas į tinklą
  • Politikos, skatinančios ikimokyklinį ugdymą abipus sienos, planavimas

Pagal projekto Nr. LT-PL-1R-106 „Cross-border early education network“ aprašą, Ikimokyklinio ugdymo tinklas abipus sienos, tai ilgalaikė struktūra ir bendradarbiavimo abipus sienos platforma, užtikrinanti informacijos sklaidą, veiklų tyrimą, stebėjimą, įvertinimą bei derinimą, angažuotumo skatinimą, bendradarbiavimą ir veiksmingas švietimo paslaugas pasienio teritorijoje.

Sukurtas Tinklas, kurį sudarys pasienio ir jo aplinkos švietimo sektoriaus atstovai, bus nuolatinė struktūra ir bendradarbiavimo abipus sienos platforma, užtikrinanti informacijos sklaidą bei pasienio švietimo sektoriaus plėtros veiklų darną.

Siekiama, kad Tinklas taptų solidi bendradarbiavimo struktūra – bendra pasienio subjektų ir sudomintų socialinės politikos šalių iniciatyva bei tolimesnio bendradarbiavimo plėtojimo pagrindas. Tinklo socialinių ir švietimo veiklų pridėtinė vertė padidės abiejų šalių bendradarbiavimą švietimo srityje praturtinus bendradarbiavimo abipus sienos aspektu.

Font Resize
Contrast
Back To Top